Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti

Şirket yurtdışı müşterilerine satmış olduğu enerji kaynakları ile ilgili detaylı açıklamaları yatırımcıları ile paylaştı. Enerji şirketi Irak ve Fas ülkelerine Güç Transformatörü satışlarını KAP aracılığıyla duyurdu.

Yeni İş İlişkisi-1

Şirket, açıklamış olduğu iş ilişkisini, '' Şirketimiz, Irak' ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000.- USD (Dörtmilyonyediyüzkırkbin Amerikan Doları) tutarında, 12 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,67' dür. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' diyerek duyurdu.

Yeni İş İlişkisi-2

Şirket, duyurduğu diğer iş ilişkisi ile ilgili, '' Şirketimiz, Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 07.07.2023 tarihinde 1.008.000.- USD (Birmilyonsekizbin Amerikan Doları) tutarında, 2 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,35' dür. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' açıklamalarında bulundu.

Editör: Alp Korkmaz