Şirket yurtdışı müşterilerine satmış olduğu enerji kaynakları ile ilgili detaylı açıklamaları yatırımcıları ile paylaştı. Enerji şirketi Irak ve Fas ülkelerine Güç Transformatörü satışlarını KAP aracılığıyla duyurdu.

Yeni İş İlişkisi-1

Şirket, açıklamış olduğu iş ilişkisini, '' Şirketimiz, Irak' ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000.- USD (Dörtmilyonyediyüzkırkbin Amerikan Doları) tutarında, 12 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,67' dür. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' diyerek duyurdu.

Yeni İş İlişkisi-2

Şirket, duyurduğu diğer iş ilişkisi ile ilgili, '' Şirketimiz, Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 07.07.2023 tarihinde 1.008.000.- USD (Birmilyonsekizbin Amerikan Doları) tutarında, 2 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,35' dür. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' açıklamalarında bulundu.

Şirket Hisselerinde Milyonluk Alım Yapıldı Şirket Hisselerinde Milyonluk Alım Yapıldı