Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) bedelli sermaye artırımını tamamlayarak mevcut sermayesini 2.500.000.000 TL'den yüzde 100 artışla 5.000.000.000 TL'ye çıkardı. ZOREN bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmayan toplam nominal değeri 7.027.487,23 TL olan payların 6-7 Temmuz tarihlerinde borsada satışa çıkarılacağını yatırımcısı ile paylaştı.

Verusatürk, 100 Milyon Liralık Pay Satışı Yaptı! Verusatürk, 100 Milyon Liralık Pay Satışı Yaptı!

Zorlu Enerji (ZOREN) Bedelli Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirket tarafından KAP'a yapılan sermaye artırımı açıklamasında; ''Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesinde; 15 Haziran 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 3 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 7.027.487,23 Türk Lirası olup, kalan paylar, 6-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' açıklamasında bulunuldu.

g