Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) bugün (12.05.2023) bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş:’nin Halka Arzına İlişkin Başvuru Dosyasını eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslim ettiğini KAP’ta duyurdu.

SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi!

KAP’ta yaptığı duyuruda,
Bağlı Ortaklığımız Enerya Enerji Anonim Şirketinin Halka Arzına Yönelik Olarak Başvuru Dosyasının Teslimi ile ilgili olarak, “Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilebilmesi amacını teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2023 tarihinde yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 04.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyası 12.05.2023 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak teslim edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporu Enerya Enerji A.Ş.'nin www.enerya.com.tr ve lider aracı kurumlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.
Şirketimiz bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
denilmektedir.

Sürecin başladığı ilk olarak 31.01.2023 tarihinde duyurulmuştu.

Duyuru “Bağlı Ortaklığımız Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin Halka Arz Çalışmalarının Başlatılması” başlığı ile yapılmıştı.

“Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin halka arz çalışmalarının başlatılması kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2023 tarihinde (bugün) Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.
1. Şirketimizin %99,7 oranında paylarına sahip olduğu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde "598378" sicil numarası ile kayıtlı Enerya Enerji Anonim Şirketi (Enerya Enerji) paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,
2. Enerya Enerji'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 04.05.2023 tarihinde ise KAP’ta Bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin Halka Arzına Yönelik Olarak Esas Sözleşme Değişikliğine Onay Verildiğini duyurmuştu.

Açıklaması tam olarak şöyle idi:
“Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş. (Enerya Enerji) Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık ortaklık haline gelmesi ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen halka açılma ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş amaçlı Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) uygun görüşüne sunulması için gerekli başvuruda bulunulduğu hususu 31.01.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamamız ile duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 04.05.2023 (bugün) tarihinde iletilen 03.05.2023 tarihli yazısı ile, anılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılandığı hususu Enerya Enerji'ye bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin Halka Arzına ilişkin detaylar ve izahname merakla bekleniyor.

Editör: Ece Çavuşlu