Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL ’den 200 milyon TL ’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

Hissedarlarının, Yüzde 100 Bedelsiz Pay Alma Tarihi Belli Oldu Hissedarlarının, Yüzde 100 Bedelsiz Pay Alma Tarihi Belli Oldu

Etiler Gıda Sermaye Tavanı 200 Milyon TL Olacak

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa İstanbul Alt Pazarda #ETILR koduyla işlem görmektedir. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL ’den 200 milyon TL ’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

Şirket merkezinde, Yönetim Kurul Üyelerinin yaptığı toplantı sonucunda;

Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinde kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 50 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL 'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

Şirketin esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin "a" bendi kapsamında her türlü "kuru", yaş veya dondurulmuş gıda maddesinin imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak Şirketin faaliyet konuları arasındadır.

Bununla birlikte, "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti ve işlenmesi" ile ilgili yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için esas sözleşmede açıkça fıstık ibaresinin yer alması ve nace kodu zorunluluğu bulunmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli nace kodları aşağıdaki gibi olup; Şirketin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin bu kapsamda güncellemesine,

HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar).

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil tasarısının kabul edilmesine,

Şirket esas sözleşmesindeki değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına,

Esas Sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.