Fırsat Maliyeti Nedir?

Fırsat maliyeti isim olarak günlük hayatta pek kullanılmıyor olsa da borsada işlem olarak sıkça kullanılan ve rastlanılan bir durumu ifade etmektedir. Kişilerin iktisadi bir seçim yapılması zorunluluğunda, vazgeçmek zorunda kaldığı ikinci alternatife verilen bir isim olarak bilinmektedir. Günlük hayatta da pek çok kez karşılaşılan bir durum olan fırsat maliyetini herhangi bir şey kazanmak için vazgeçilmek zorunda kalınan başka bir durum olarak da açıklanması mümkündür.

Fırsat maliyeti gibi pek çok tabir ve terim finansman dünyasının zengin dili içerisinde yer alır. Ekonomi ve mali işlerin temeli olarak görülen finansman kendi dünyasını oluşturup kendi dilini geliştirmiş olan bir piyasa olarak görülmektedir.

Fırsat Maliyetinin Önemi Nedir?

Fırsat maliyeti ikinci olarak görülen en iyi seçenek kabul edilmiş olan kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan muhtemel getirilere denilmektedir. Finans dünyasında bir diğer isminin ise alternatif maliyet olarak kullanılmasının sebebi buna dayanmaktadır. Kısa ve kaba bir şekilde ise bir kişinin satın almak istediği bir ürün için kısa bir süre pes etmesi olayına da denilmektedir.

Genellikle hedef değiştirme ya da yönden sapma gibi görülmüş olsa da daha iyi sonuçların elde edilmesi için daha geniş zamana yayılması olarak da görülmektedir. Herhangi iki seçenek arasında daha zayıf olanı feda ederek güçlü olana ulaşmak için alternatif bir yol sunulur. Bu neden ile finans dünyasının risklerinin ve vazgeçmek zorunda bıraktıklarının geniş olduğunu söyleyenler de bulunur. Fırsat maliyeti teriminden vazgeçme ya da pes etme olarak anlam çıkarılsa da daha iyi sonuçları doğurması açısından önemli bir konuma sahip olduğu bilinmelidir.

Fırsat Maliyeti Nasıl Düşürülmesi Gerekir?

Fırsat maliyeti düşürmek isteyen kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda uygulayabilecekleri birtakım işlemler de bulunmaktadır. Her kurum ve işletmenin kendi tercihleri olduğu gibi vazgeçtiği miktarlar da birbirinden farklı olabilmektedir. Bu neden ile fırsat maliyetinin ne kadar düşürüleceği ve nasıl düşürüleceği işletmenin kendi tercihleri doğrultusunda gerçekleşecektir.

Kişilerin ya da şirketlerin vazgeçecekleri ürün ya da seçeneğin maliyetini düşürmesi için ulaşmak istediği kazancın maliyetini de hafif bir çapta düşürmesi alternatif olarak sunulur. Hedefleri küçülten kişilerin vazgeçecekleri seçeneğin de doğal olarak düşeceği görülmesi sağlanacaktır. Şirket çapında yapılan işlemlerde ise maliyetin düşürülmesi için hedef olarak görülmeyen işlemlerden vazgeçmek ya da maliyetini azaltmak da asıl hedefe ulaşmak için daha güçlü bir sermaye sağlamış olacaktır.

Borsa Hedef Fiyat Belirlemesi

Borsa ile ilgilenecek olan kişilerin belirli hedeflere ulaşması için uygulaması ve kararlaştırması gereken birtakım işlemler bulunmaktadır. Özellikle kar veya zarar hedefi belirlemek şirket ve kurumların daha ileri çapta işlemler yapmasına olanak sağlayacaktır. Kar ve zarar oranlarının belirlenmesi ile hedeflerin kararlaştırılması en doğru karar olarak görülecektir.

 

Özellikle kar hedefini belirlemek zararı en düşüğe çekişte önemli bir faktör olarak görülmektedir. Kar hedefi belirlerken riske atılacak olan miktarı referans almak gerekmektedir. Belirlenen dur limitinin iki buçuk katı bir karın hedeflenmesi önerilir. Alım açığa satış gibi işlemler yapan bir şirketin dur olarak belirlediği oranın fiyatın %1’i kadar olması durumunda kar hedefinin en az %2.5 oranında olması gerekmektedir.

 

Kar ve zarar oranlarının göz önünde bulundurulması ile hedef büyütme ya da küçültme gibi işlemler yaparak riskin en aza indirilmesi ve geniş büyüme imkanına sahip olunacaktır.