Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş, kamu kurumlarında ve savunma sanayii endüstrisinde çalışmalarını sürdüren bir teknoloji firması.

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek olan 13 milyon TL nominal değerli payların halka arz sonrası 58.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı %22,41 olacak.

Forte Teknoloji Halka Arz Detayları (Taslak İzahnameye Göre)

Halka arz kodu; #FORTE

Halka arz tarihi; Açıklanmadı

Halka arz fiyatı; 8,90 TL sabit fiyat                                                

İşlem göreceği Pazar; Ana Pazar

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 13.000.000

Tahsisat oranları; Halka arz edilecek 13.000.000 TL nominal değerli payların;

3.250.000 adet pay (%25) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

7.150.000 adet pay (%55) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

2.600.000 adet pay (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek.

forte sulanma etkisi

Halka arzda, ortak satışı yöntemi uygulanmayacak olup, halka arz edilecek 13.000.000 TL nominal değerli payların tamamı sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecek.

Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı taahhüdünde bulunduğu da izahnamede yer alan bilgiler arasında.

Halka Arz Geliri İle Yazılım Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler Satın Alınacak

Forte Teknoloji, halka arzdan elde edilecek net kaynağın %25’ini yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satın alınması kapsamında kullanmayı planlıyor.

Öte yandan, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ise şöyle açıklandı;

%25 AR-GE ve yazılım geliştirme yatırımlarının yapılması

Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ? Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ?

%25 yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satın alınması

%25 işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi

%10 mevcut ofisleri büyütme ve yurt içinde yeni ofis açma planları

%10 yurt dışı ofis açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

%5 reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi.