Şirketler arasında yer alan Nurol GYO (NUGYO), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TDGYO) ve Panora GYO’dan (PAGYO) yapılan açıklamalar şöyle gerçekleşti;

300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu! 300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu!

gayrimenkul şirketlerinden yardım

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO)

Yönetim kurulumuzun 10.02.2023 tarih ve 986 sayılı kararıyla, Şirketimizin 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılabilecek bağış ve yardıma ilişkin alınan yetki kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararına istinaden; 06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illerini etkileyen depremler nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere 945 Bin TL ayni yardım yapılmasına karar verilmiştir. 

            Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (NUGYO)

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının bu yapılmakta olan bağış ve yardımları içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda; Nurol GYO olarak topluluğumuzdaki desteklerin yanı sıra üyesi olduğumuz dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde düzenlenen kampanyalar aracılığı ile acil barınma ihtiyacına yönelik çadır ve konteyner teminini de sağlamaktayız. 

Bu felaketin yaralarının sarılmasına bugün olduğu gibi yarın da tüm gücümüz ile destek olmaya kararlıyız.

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TDGYO)

06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle büyük üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm ülkemizin başı sağolsun. Yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri atlatacağız. Bu inançla bugün Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.   

06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve on ilimizi etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) depremzedelere ulaştırılmak üzere 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) bağış yapmıştır. 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirileceği Olağan Genel Kurul toplantımızda yapılan bağış hususunda paydaşlarımıza bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış limitinin belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.