Gedik Yatırımın Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunun sonunda;

* “ Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında pay başına değerden %20 iskonto oranı uygulanarak 40,60 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır. Yapılan varsayımlar doğrultusunda Şirket değerlemesinin makul olduğunu düşünüyoruz.”

denilmiştir.

*Raporun başında, Yatırımcıların, halka arza ilişkin yatırım kararlarını KAP’ta yayınlanan İzahnameyi inceleyerek vermeleri gerektiğini de ifade edilmiştir;

“Rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Europower Enerji” ve/veya “Şirket” ve/veya “İhraççı”) için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Bu raporda yer alan Şirket verileri Fiyat Tespit Raporu’ndan sağlanmış olup, yatırımcılar halka arza ilişkin yatırım kararlarını KAP’ta yayınlanan İzahname’yi inceleyerek vermelidirler.” İfadeleri ile açıklanmıştır.

Halka Arz Hakkında Nihai Değerlendirme;

• Fiyat Tespit Raporu’nda Europower Enerji hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır. • Europower Enerji için yapılan değerleme çalışmasında “İndirgenmiş Nakit Akımları” ve “Piyasa Çarpanları Analizi” kullanılmıştır. Kullanılan değerleme yöntemlerinin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.

• Değerleme yöntemi olarak İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi’ne sırasıyla %50-50 ağırlık verilmesinin makul olduğunu düşünüyoruz. İlgili analizde, yurtiçi çarpan ağırlığının artırılmasını, yurtiçi ve yurtdışı çarpanlar arasındaki ayrışmadan dolayı daha makul buluyoruz.

• Büyüme beklentilerinin varsayımlar doğrultusunda gerçekleşmemesi durumunda konsolide değerlemenin etkilenme ihtimali bulunmaktadır. Faaliyetlerine 2023 yılında başlayacak bağlı ortaklık Peak PV’nin satış projeksiyonları tahminlerinden farklı gerçekleşmesi durumunda konsolide değerleme etkilenebilir. Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında pay başına değerden %20 iskonto oranı uygulanarak 40,60 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır. Yapılan varsayımlar doğrultusunda Şirket değerlemesinin makul olduğunu düşünüyoruz.

gedik-yatirim-europower

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) ile ilgili halka arz bilgileri şu şekildedir:

 • Halka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023
 • Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 20 Nisan 2023
 • Borsada işlem görmesi planlanan Pazar Yıldız Pazar
 • Borsadaki ismi kısaca EUPWR
 • 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunulacak
 • Eşit dağıtım yöntemine göre halka arz pay dağıtımı yapılacaktır.
 • Halka arz sonuçları, başvurunun tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda açıklanacaktır.
 • Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ halka arzda konsorsiyum lideri
 • Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.
 • Fiyat istikrarını gerçekleştirebilecek aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve aracılık yöntemi En İyi Gayret Aracılığı olacak.
 • Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL
 • Şirketin Halka Açıklık oranı %22,73 olacak, ek satış halinde max %27,27 olacak.
 • Halka arzda tahsis limitleri 

Bireysel Yatırımcı payı %80

 nominal 40 milyon TL’lik kısım;

 Grup Çalışanları payı %3     

nominal  1,5 milyon TL’lik kısım;

22 Mayıs Çarşamba Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkanlar 22 Mayıs Çarşamba Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkanlar

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı payı

nominal 8,5 milyon TL’lik kısım.

 • Satmama taahhüdü

Şirket borsada işlem görmeye başladıktan sonra bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağına dair taahhütte bulunmuştur.

İhraççı ve ortakların satmama taahhüdü süresi 180 gün olarak beyan edilmiştir.

Editör: Ece Çavuşlu