Gedik Yatırım'dan Şirket Ortaklarına Bedelsiz Pay

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(GEDIK) Yönetim Kurulu 4 Nisan 2022 tarihli toplantısında 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket sermayesini 75.600.000 TL artırarak 252.000.000 TL 'den 327.600.000 TL 'ye yükseltilmesine;  Ayrıca, arttırılan tutarın 25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, tamamının 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kardan karşılanmasına; Sermaye artırımına konu tutarın Şirketin ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine; Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Gedik Yatırım

1991 yılında kurulan Gedik Yatırım, Borsa İstanbul Pay Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Borçlanma Araçları Piyasası, Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası, Uluslararası Pazar Borçlanma Araçları Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri’nde aracılık hizmeti veriyor.

Türk sermaye piyasalarının önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alan Gedik Yatırım, 30 yıldır sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları ile müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini sürekli geliştirerek hizmet kalitesini artırıyor. Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcısı olan Gedik Yatırım, Türkiye’nin sayılı yatırım kuruluşları arasında yer alıyor.

2023 Yılında Borsada En Çok Büyüyen Şirketler 2023 Yılında Borsada En Çok Büyüyen Şirketler

Türkiye’de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi’ni alan (1996-2006) ilk yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım, SPK’nın tüm yetki belgelerine sahiptir. 2021 yılı finansal verilerine göre; Gedik Yatırım’ın aktif büyüklüğü 3,5 milyar TL, öz sermaye büyüklüğü ise 548 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Gedik Yatırım’ın hisseleri “GEDIK” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve iştirakleri konsolide olarak ‘AA (Trk)’ Uzun Vadeli Ulusal Notu’na (görünüm: stabil), Ülke notu tavanı olan ‘BB+’ Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para notuna sahiptir. (JCR Eurasia Rating)