Sermaye artırımı yoluyla 24.600.000 – ortak satışı yoluyla 42.200.000 ve ek satış kapsamında 11.700.000 pay olmak üzere, toplamda ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde 78.500.000 payın halka arzı 20-21-22 Temmuz 2022 tarihlerinde #KRPLS koduyla 4,68 liradan gerçekleşecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar 4 gruba ayrılıyor;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar,

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar,

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda 8.000 adet ve altında başvuru,

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda ise 8.001 adet ve üzerinde başvuru yapabilecekler.

Ek satışların hariç bırakıldığı tahsisat oranları ise şöyle açıklandı;

16.700.000 adet (%25) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

Mega Metal (MEGMT) Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Kaç Lot Dağıtım Yapıldı? Mega Metal (MEGMT) Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Kaç Lot Dağıtım Yapıldı?

16.700.000 adet (%25) Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılara

26.720.000 adet (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

6.680.000 adet (%10) Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar olmak üzere tahsis edildi.

koroplast halka arz başlıyor

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılara oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak. Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ise, Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak şirket ve halka arz eden pay sahibi tarafından karar verilecek.

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Şirket, 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhüttü bulunuyor.

Yapı Kredi Yatırım’ın fiyat tespit raporuna göre; “Değerleme yöntemleri ile hesaplanan halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %25 halka arz öncesi iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatı pay başına 4,68 TL olan hesaplanmaktadır”