Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'dan Açıklama

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. #GEREL. Şirket, özel durum açıklamasına istinaden bilgilendirmede bulundu.

24.09.2021 Tarihli özel durum açıklamamız üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş'e ait borsada işlem görmeyen Şirket sermayesindeki paylarının çoğunluğunun, finansal veya stratejik ortaklık için yerli/yabancı şirketlere/fonlara satışı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Tafralı Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan danışmanlık sözleşmesi kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. 

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Hisse Durumu

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Geçtiğimiz Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Geçtiğimiz Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim KuruluKararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 80.000.000 (Seksenmilyon) adet paya bölünmüştür.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarındandır.

Enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir.

Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 35 yılı aşan bir deneyime sahip olmuştur.

Gersan Elektrik Ana Faaliyet Alanları

Enerji Nakil Hatları,

Mekanik Taşıyıcı Sistemleri,

Binalar,

Sanayi Tesisleri,

Fabrikalar,

Havaalanları,

Petrol-Gaz Rafinerileri,

Alışveriş Merkezleri,

Oteller