Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. Borsa İstanbul 'da #GZNMI koduyla işlem görmektedir. Şirket, Q Yatırım Bankası A.Ş. unvanıyla kurulacak yatırım bankasına pay sahibi alacağına karar verdi.

22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri 22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri

30 Milyon TL Nakdi Sermaye Taahütü

Bu sebeple, 300 milyon TL sermayeli Q Yatırım Bankası 'na, 30 milyon adet paya karşılık gelen 30 milyon TL sermayeyi nakden taahhüt ederek pay sahibi olmasına karar verildiği açıklandı.

Gezinomi Seyahat Yönetim Kurulunun, 6 Nisan 2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile;

Şirket'in, merkezi Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. N159/1 Gaziemir İzmir'de, toplam sermayesi 300 milyon TL olan, "Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla kurulacak yatırım bankasına, beheri 1 TL değerinde, 30 milyon adet paya karşılık gelen 30 milyon TL sermayeyi nakden taahhüt ederek pay sahibi olunmasına karar verilmiştir.

kap.org.tr 'den yapılan açıklamaya göre; Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluş izni için BDDK'ya başvuru yapılmış olup işlemler devam etmektedir. Taahhüt edilen tutarın ödemesi henüz gerçekleşmemiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.

Gezinomi Seyahat Sermaye Durumu

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 65 milyon Türk Lirası olup, beheri 1 Türk Lirası itibari değerde 65  milyon adet paya ayrılmıştır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi toplam 15 milyon Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası değerinde 15 milyon adet paya ayrılmış olup, bunlardan 3 milyon adedi nama yazılı A Grubu ve 12 milyon adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.