Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini açıkladı. Mevcut sermayesi 272.650.000 TL olan TUKAS, %80 bedelsiz sermaye artırımı ile 490.770.000 TL sermayeye ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yapılan açıklamaya göre detaylar şöyle;

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 23.08.2022

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 24.08.2022

tukas bedelsiz-1

Holding Şirketi 20,4 Milyar TL’lik Temettü Ödemesini Hesaplara Yatırıyor Holding Şirketi 20,4 Milyar TL’lik Temettü Ödemesini Hesaplara Yatırıyor

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 272.650.000 TL'den 490.770.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 218.120.000 TL nominal değerli paylar 22.08.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır.