Halka Arz Sonrası Kazandırmaya Devam Ediyor, Tavanda 20 Milyonun Üzerinde Lot Alıcı Bekliyor Halka Arz Sonrası Kazandırmaya Devam Ediyor, Tavanda 20 Milyonun Üzerinde Lot Alıcı Bekliyor

Borsa’da satış yöntemiyle tamamlanan Gürsel Turizm’in halka arzı rekor katılım ile sonuçlandı. Halka arza toplamda 256.544 kişi katılırken, halka arz büyüklüğü 181.500.000 TL olarak gerçekleşti. İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arza ilişkin sonuçlar için İnfo Yatırım’dan yapılan açıklama şu şekilde; Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (“Gürsel Turizm” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 3 – 4 Mart 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir. Gürsel Turizm’in sermayesinin 87.000.000 TL’den 102.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet pay olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Gürsel Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,25 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 181.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 4 katına denk gelen 726,3 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 88.032.178 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 256.544 yatırımcı katılmıştır. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 256.114 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 364 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 66 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 256.544 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.