Halka Arz Edecek Şirketlere Vergi İndirimi Geliyor

Borsa İstanbul’da işlem görmemiş ve halka arz edecek olan şirketler için vergi indirimi geliyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında tebliğ ile ilgili bilgiler yer aldı.

Resmi Gazete’nin 31491 sayılı bülteninde, indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul’da kurumlar vergisi kanununa eklenen maddenin yürürlük tarihi olan 17 Aralık 2020 tarihinden sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri indirimli oran uygulamasından yararlanamayacak.

Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise %23 oranında kurumlar vergisi alınacak.