CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) tarafından 13 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi Hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada toplam bedeli 152 milyon TL’yi aşan sözleşme ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

KAP Açıklaması

Açıklamada, ''Şirketimiz ile müşterimiz Burteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında bildirim tarihi itibariyle, Gaziantep ilinde yer alan arazisine, 8.700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda toplam KDV hariç 5.831.500 USD (BeşmilyonsekizyüzotuzbirbinbeşyüzAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 152.315.864 TL’ dir.) tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimize yapılacak ödemeler, hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecek olup söz konusu projenin, 2024 yılının 2. çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

Son İşlem Gününde Tam 5 Hisseye Tedbir Kararı Verildi Son İşlem Gününde Tam 5 Hisseye Tedbir Kararı Verildi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. '' açıklamalarında bulunuldu.