Yıldız Pazar’da işlem gören Aydem Enerji’nin #AYDEM, toplamda 130 milyon payı 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığından halka arz olup, 9,90 TL ile 5 kat talep toplanarak halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL işlem büyüklüğüne ulaşıldı. Aydem Enerji’nin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcıdan ise 10 kat talep toplandı.

9,90 TL ile halka arzı gerçekleşen Aydem Enerji hisseleri, 29 Nisan 2021’de işlem görmeye başlamasının ardından, ilk gün dahil olmak üzere, yıl içerisinde değer kaybı yaşayarak 5,95 TL seviyelerine kadar geriledi.

aydem düşük

Aydem halka arzının üzerinden tam 1 yıl geçmesiyle birlikte, paylar bugün halka arz fiyatı olan 9,90 TL’nin üzerinde işlem gördü.

Teknoloji Şirketi Yeni Yatırım Kararını Duyurdu Teknoloji Şirketi Yeni Yatırım Kararını Duyurdu

21 Nisan 2022’de öğle saatlerinde hisse fiyatı 9,91 TL’ye kadar yükseliş gösterdi. Gün sonunda ise nasıl kapanış yapacağı merak ediliyor.

aydem yüksek

Şirket Pay Geri Alımı Yapıyor

Yönetim Kurulu tarafından, payların Borsa’dan geri alım işlemleri başlatılmasına karar verildiği 14 Şubat tarihinde KAP üzerinden duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada ise;

Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla;

1. Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-622.99-17207 sayılı geri alıma ilişkin muafiyet kararı kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin [20.000.000] TL nominal değerde ve [20.000.000] adet olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, azami [170.000.000] TL olarak belirlenmesine,

4. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karar verildiği yer aldı.

geri alınan paylar