Halka arz büyüklüğü 380,5 milyon lira olarak gerçekleşen Lider Filo, hissesinin %30’a yakınını halka açarak, kar payını yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2021 yılı karından hisse başına yüzde 0.32 oranında temettü dağıtılması kararının genel kurula sunulacağı belirtildi. Nakit kar payı hak kullanımının ise 27.07.2022 tarihinde başlanmasına karar verildiği belirtildi.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’un onayına sunmak amacıyla aldığı temettü kararının detayları şöyle:

a) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârı olan 24.904.929,30 TL'den %5 oranında toplam 1.245.246,47 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) Vergi sonrası net kâr olan 24.904.929,30 TL'den 1.245.246,47 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara brüt 21.623.714,55 TL, net 19.461.343,10 TL kâr payı dağıtılmasına, dağıtılan kâr payı üzerinden 1.832.371,46 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,

c) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) Kâr dağıtımına 27/07/2022 tarihinde başlanılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımına ilişkin teklifi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.''

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmayı Hedefliyoruz

metin barokas-1

28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas, payların ilk işlem gününde gerçekleştirilen törende sürdürülebilir büyümenin hızlandırılmasını hedeflediklerini belirterek, “Halka arz sürecimizin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaşmış olduğumuz başarı, yatırımcıların Lider Filo’nun vizyonuna, gelecek hedeflerine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği moral ve güç ile Lider Filo olarak filomuzu büyütmek suretiyle potansiyel müşterilerimizi kazanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz. Lider Filo olarak sizin güveninize layık halka açık şirket olmaya, tüm etik kurallar çerçevesinde gayret edeceğimizi bilmenizi isterim. Güçlü ortaklık ve yönetim yapısı, kurumsallığı ve vizyonu sayesinde Lider Filo’yu artık daha fazla duyacağız.” İfadelerini kullanmıştı.