CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) tarafından 18 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi Hakkında açıklama yapıldı.

MPARK, Macaristan’da Hastane İşletecek MPARK, Macaristan’da Hastane İşletecek

KAP Açıklaması

Şirket, ''Şirketimiz ile müşterimiz Anatolia Porselen Seramik A.Ş. arasında 13.05.2022 tarihinde, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 8.947.483 USD (SekizMilyonDokuzYüzKırkYediBinDörtYüzSeksenÜçAmerikanDoları) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmeye istinaden tarafımıza müşteri tarafından 27.05.2022 tarihinde 87.721.123,33 TL (SeksenYediMilyonYediYüzYirmiBirBinYüzYirmiÜçTürkLirasıOtuzÜçKuruş) avans ödemesi yapılmıştır. Müşterimizin panel satışına ilişkin ürün teslimi, sözleşme şartları gereği henüz gerçekleştirilmemiştir. 

Müşterimiz ile satış sözleşmesine konu panellerin yer alacağı projenin montajına ilişkin, bildirim tarihi itibariyle, müşterinin İzmir İlinde yer alan fabrikasının çatısına, 16.500 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda panel satışına ek olarak KDV Hariç 5.892.618 USD (BeşMilyonSekizYüzDoksanİkiBinAltıYüzOnSekizAmerikanDoları)(Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 154.615.225 TL’dir.) tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimize yapılacak ödemeler, her iki sözleşme için de hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecek olup söz konusu projenin, 2024 yılının 1. çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' açıklamalarında bulunuldu.