Şirket Yönetim Kurulu’nun aldığı karar, 16 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Kocaer Çelik (KCAER) bugün sabah saatlerinde yaptığı KAP açıklaması ile, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kocaer Çelik’in gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun, SPK tarafından yanıtı beklenecek. SPK’nın onaylaması halinde hissedarları, portföylerindeki KCAER çelik hisselerinin her biri için 1,81 adet daha pay sahibi olacak.

Sabah saatlerinde KAP üzerinden yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

kocaer bedelsiz

Dev Holdinge Bağlı 11 İştirak Şirketi Büyük Kazandırdı! İşte Sağladığı Kazanç Oranları Dev Holdinge Bağlı 11 İştirak Şirketi Büyük Kazandırdı! İşte Sağladığı Kazanç Oranları

Şirketimizin 16.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 424.070.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'den 657.570.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 424.070.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%181,61) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği aynı tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.

Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapılmıştır.