21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak 21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak

6-7 Mayıs 2021 yılında 32 TL’den halka arz olup, 18.378.752 adet payın satışı tamamlanarak 588 milyon TL halka arz büyüklüğüne ulaşan şirketin, arz sonrası 1 yıllık değişimi yüzde 1100’ün üzerine çıktı.

Payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da #PENTA koduyla işlem gören Penta Teknoloji, Yönetim Kurulu toplantısında 43.724.000 TL olan mevcut sermayesini, iç kaynaklardan 393.516.000 TL (%900) artırımı için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.

Şirket Yönetim Kurulu’nun aldığı karar sonrası KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Yönetim Kurulumuz 9 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18 Mayıs 2022 tarih ve 2022/12 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan 372.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 393.516.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; sermayeye ilave edilen 393.516.000 TL'nin, 20 Mayıs 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir. 

penta bedelsiz kararı

Artırılan 393.516.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, İşbu karar kapsamında dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 10 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır.”

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan bu başvuru sonrasında, kurulun yanıtı beklenecek.