Borsa İstanbul’da halka arz eden şirketlerin, yatırımcılardan talep toplarken kullandıkları dağıtım yöntemlerinden biri de oransal dağıtımdır.

Şirketler halka arz olurken, izahnamelerinde halka arza ilişkin bilgiler bölümünde, payların ne şekilde yatırımcılara dağıtılacağı konusunda açıklama bulunur.

Satış yöntemi bölümünde ise, halka arza konu edilen payların oransal dağıtım ya da eşit dağıtım ile yapılacağı hakkında bilgi yer alır.

( Vbts ) Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Nedir ( Vbts ) Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Nedir

Oransal Dağıtım Formülü

Toplam talep miktarının, arz edilen hisse miktarına bölümü talep katını ortaya çıkarır.

Toplam talep miktarı / halka arz edilen miktar = Talep katı

1 / talep katı ise = Arz oranı

Oransal dağıtımda sahip olacağınız lot sayısı da, arz oranı ile talep ettiğiniz lot sayısının çarpımı ile sonuçlanır.

Bu tabloya göre bir örnekle;

10 milyon adet payı satışa sunulan bir halka arzda, halka arz fiyatı da 10 TL olsun.

Toplam talep miktarı 100 milyon adet olursa, 100.000.000/10.000.000 = 10 Talep katı ortaya çıkar.

1/10 = 0,1 Arz oranı

Bu halka arz için 1.000 TL’lik yani 100 lot için başvuruda bulunduğumuzu düşünürsek;

100x0,1 = 10 LOT yani 100 LOT almak için talep göndermiş olsanız da hesabınıza geçecek lot sayısı 10 oluyor.

Ek olarak farklı bir örnekle, 2022 Mart ayında gerçekleşen Gezinomi halka arz sonuçlarına baktığınızda, formülün geçerli olduğunu görebilirsiniz.

gezinomi-sonuc

Editör: TE Bilisim