Halka Arz’da Oransal Dağıtım Nedir

Tarihi henüz yeni netleşmiş olan Kervan Gıda’nın halka arz edecek olması ile birlikte oransal dağıtım yapılacak olması yatırımcıların akıllarında soru işareti bıraktı. Geçmişteki halka arzlarda ve hatta son olarak Kontrolmatik’in halka arzında uygulanan oransal dağıtım nedir, bu tür halka arzlarda dağılım nasıl gerçekleşir bunları ele aldık.

Kervan Gıda’nın KAP ile yayınladığı bildiri de, “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile  Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.” İfadeleri kullanılmıştı.

Mevzuata göre, “Söz konusu oran yatırımcıların talep ettikleri tutar ile çarpılarak, her bir yatırımcının talebi arzın talebi karşılama oranında karşılanır”

Çok fazla kafa karışıklığı yaşatmadan örnek ile şu şekilde anlatabiliriz;

Kontrolmatik’te 7 Milyon 250 Bin lotun %50’si, yani 3 Milyon 625 Bin’i bireysel yatırımcılara dağıtılmıştı.

Kervan Gıda’ya baktığımız zaman ise 14 Milyon 850 Bin’i bireysel yatırımcılara dağıtılacak.

Kontrolmatik şirketinin arzında %2,6 oranında talep karşılandı. Yani 10 Bin TL’lik başvuru yapan bir kişi 260 TL’lik hisse alabildi.