Küçük yatırımcının dikkatini çekecek olan karar, piyasa değerine göre 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda borsada satış yöntemi uygulanacak.

halka arzlara düzenleme

Alınan kararların tamamı ise şöyle açıklandı;

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

1. Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için aşağıdaki koşulların bir arada sağlanması gerektiğine;

i) Yatırımcı sayısının 50’den az olmaması,

ii) Herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20’sinden fazlasına sahip olmaması, b. Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesine, c. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in md. 31/1-d hükmü kapsamındaki kuruluşların kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesine,

2. Kurul Karar Organının daha önce kamuya duyurulan 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kararının (ç) bendinin, halka arz edilen payların piyasa değeri 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda, “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanmasının zorunlu olması şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir.