Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açılacak şirketin paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerine dair ilke kararı yayınladı.

Hissedarlarına, Pay Başına 35 Lira Temettü Ödeyecek Hissedarlarına, Pay Başına 35 Lira Temettü Ödeyecek

Küçük yatırımcının dikkatini çekecek olan karar, piyasa değerine göre 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda borsada satış yöntemi uygulanacak.

halka arzlara düzenleme

Alınan kararların tamamı ise şöyle açıklandı;

1. Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için aşağıdaki koşulların bir arada sağlanması gerektiğine;

i) Yatırımcı sayısının 50’den az olmaması,

ii) Herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20’sinden fazlasına sahip olmaması, b. Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesine, c. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in md. 31/1-d hükmü kapsamındaki kuruluşların kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesine,

2. Kurul Karar Organının daha önce kamuya duyurulan 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kararının (ç) bendinin, halka arz edilen payların piyasa değeri 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda, “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanmasının zorunlu olması şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir.