Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak

#HEDEF kodu ile işlem gören Hedef Holding, mevcut sermayesini 300.000.000 TL’den  75.000.000 TL bedelsiz olarak artırılarak, 375.000.000 TL’ye çıkaracak.

Şirketin aldığı karar sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin kararı bekleniyor olacak.

Hedef Holding tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

hedef bedelsiz

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarih ve 11 sayılı aldığı karar kapsamında; 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının; 29.684.322,39.-TL tutarındaki kısmı geçmiş yıl karlarından 45.315.677,61.- TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 300.000.000,00 TL'den 375.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususunda, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 27.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.