Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, alınan Yönetim Kurulu kararlarını şöyle açıkladı;

hedef holding

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği" ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, 

- Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına, 

Tarım Şirketi 44 Milyon TL'yi Aşan Satın Alımı Duyurdu Tarım Şirketi 44 Milyon TL'yi Aşan Satın Alımı Duyurdu

- Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 250.000 TL ile %50 oranında iştirak edilmesine ve sahip olunacak payların 50.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı imtiyazlı, 200.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama yazılı imtiyazsız pay olmasına, 

- Söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,