Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) kayıtlı sermaye tavanını artırarak 3.000.000.000 TL'den 8.500.000.000 TL'ye çıkarağını duyurdu. HEKTS SPK'ya yaptığı başvurunun 16.03.2023 tarihli kararı ile kabul edildiği açıklandı. Ayrıca sermaye tavanı geçerlilik süresi 2023-2027 yılları arasında bulunmaktadır.

Borsa İstanbul'dan 1 Aylık Tedbir Kararı Borsa İstanbul'dan 1 Aylık Tedbir Kararı

HEKTS  Sermaye Tavanı Artırımı Kararı

Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı sermaye tavanı artırımı bildirgesinde;

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'den 8.500.000.000 (Sekizmilyarbeşyüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak;
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih E-29833736-110.03.03-35179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 27/03/2023 tarih E-50035491-431 .02-00083990056 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali 30.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai karara varılmış olup, tescil aşamasına geçmiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

hektas-sermaye-1

HEKTS Hissesi Ne Kadar Oldu?

Borsa İstanbul’da ''HEKTS''  ismi ile işlem gören Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) hissesi 30 Mart 2023 tarihli işlem gününde bir önceki günkü kapanış fiyatına kıyasla yüzde 3,04 düşüşle 28,10 TL'den kapanış gerçekleştirmişti. HEKTAS güncel olarak açılışta 27,28 ile güne başladı.