* Çemtaş Çelik’in 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. Daha sonra şirketin kar payı dağıtım kararı SPK’ya iletilmişti. Dün (17.05.2023) SPK’dan onayı geldi.

Sermayesini 500 milyon TL’ye artırıyor.

* Bedelsiz kar payı dağıtımında 399 milyon TL kar payı dağıtımı yapacak.

* Kar payından bedelsiz pay alma oranı %395,16 oluyor.

cemts

Yönetim Kurulunun 03.04.2023 tarih ve 2023 /20 no'lu toplantısında;
“Şirketimizin 23.03.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere bedelsiz kar payı dağıtımı yapılarak ortaklarımıza hisseleri oranında pay biçiminde bedelsiz kar payı dağıtılması kararı gereği
1- Şirketimizin mevcut esas sözleşmesi 6.maddesine göre 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 100.975.680 TL'den tamamı 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere, 399.024.320 TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2- Ortaklarımıza elinde bulundurdukları beher hisseye % 395,16'si oranında yeni payların bedelsiz hisse olarak verilmesine,
3- Bedelsiz sermaye artışı nedeniyle Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeni şekliyle tadil edilmesine,
4- Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, izin ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer almıştı.

* 04.04.2023 tarihinde KAP’ta yayınladığı bildirimde SPK’ya başvurusunu,
“Şirketimiz bedelsiz kar payı dağıtımı kapsamında, çıkarılmış sermayenin 100.975.680 TL’den, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere 399.024.320 TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, artırılan paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için başvuru yapılmıştır.” şeklinde duyurmuştu.

Faaliyet Konusu : Vasıflı Çelik Üretimi
Tescil Yeri ve Tarihi : Bursa - 1970
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih : Haziran 2010

Mevcut Sermayesi : 100,9 milyon TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrası Sermayesi 500 milyon TL’ye yükselecek.
Ortaklık Yapısı :
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. : %57,73
Diğer : %42,27

Halka Açıklık Oranı : % 42,06

CEMTS Hisseleri Borsada (17.05.2023) Nasıldı?

BİST100 endeksi günü 4.661,68 puan ve % 1,57 artışla tamamladı. CEMTS hisseleri BİST’te bugünkü kapanışını, 36,42 TL’den ve % 3,94 artışla kapadı. Hisse gün içinde en düşük 35,04 TL, en yüksek ise 36,78 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 23,66 TL ve en yüksek ise 66,35 TL’yi gördü.

100 Milyon Liralık Dev Anlaşma Yatırımcıya Duyuruldu 100 Milyon Liralık Dev Anlaşma Yatırımcıya Duyuruldu

cemts-2