Yurt Dışı Yatırımına 3.5 Milyonluk Sermaye Ödemesi Yapıldı Yurt Dışı Yatırımına 3.5 Milyonluk Sermaye Ödemesi Yapıldı

Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, nakit kar payı hak kullanım tarihinin 13 Mart 2023 olarak belirlenmesinin, Genel Kurul’a teklifine kararı verildi.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 14 Mart 2023,

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih olarak ise, 15 Mart 2023 olarak belirtildi.

Şirketin, temettü dağıtımına ilişkin aldığı karar, KAP üzerinden şirket yatırımcılarına şöyle duyuruldu;

froto temettü miktarı

Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 18.613.943.141 TL net dönem karından 498.292.200 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 14,25 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 12,8250 TL) temettü olmak üzere, brüt % 1.425 (net % 1.282,50) oranında ve pay sahiplerine 5.000.467.500 TL birinci kar payı olmak üzere brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 13.115.183.441 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının

- Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtıma konu 15.648.853.307 TL tutarındaki 2022 yılı cari yıl karından 498.292.200 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 5.000.467.500 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 10.150.093.607 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının

- Temettü dağıtım tarihinin 13 Mart 2023 olarak belirlenmesinin

Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.