Şirketlerden temettü açıklamaları devam ederken, bugün Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret #DOAS, Yönetim Kurulunun 2022 faaliyet yılı kar dağıtımı teklifini KAP üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı.

doas temettü

Doğuş Otomotiv’in bugün aldığı kararla birlikte, 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı Net tutarı 8,18 TL olarak açıklandı.

Temettü tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, şirketin KAP üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

Hisseler İkiye Katlanacak: 100 Lot 200 Lot Olacak Hisseler İkiye Katlanacak: 100 Lot 200 Lot Olacak

Şirketimiz, 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 2.900.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 14 Kasım 2022 tarihinde ödemesi yapılan 900.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 2.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır.