Firma, toplma dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %58,7 olmak üzere, 33,2 milyon TL tutarında kar payı dağıtımına yarın 16.05.2023 tarihinde başlıyor.

1 TL nominal değerli aya ödenecek nakit kar payı tutarı brüt 8,70 TL ve % 870,89 oranında yapılacak olan kar payı dağıtımında %10 stopaj uygulanacak.

Pay biçiminde kar payı dağıtımı yapılmayacak.

temettu-1-5

Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı

Kar payı dağıtımında, işlemler 16 mayısta başlayıp, 18 mayısta hak sahiplerinin hesaplarına geçmesiyle tamamlanacak.

temetu-2

Firma kar payı dağıtımı ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştı:

“* Finansal tablolarda yer alan 56.678.373 TL tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" %20 oranında I. Temettü dağıtılmasına,
* pay sahiplerine yüzde yirmi oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 4.128.777,07 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karından 25.630.055,56 TL tutarında II. Temettü ve 4.534.269,84 TL tutarında kurucu kar payı dağıtılmasına,

* Birinci kar payı, ikinci kar payı ve kurucu kar payı olarak toplam brüt 41.500.000 TL kar payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına; TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine,

d)Kar dağıtım zamanının 16/05/2023 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.
2022 yılı kurucu pay başına kar BRÜT: 15.114,23 TL, NET: 13.602,81 TL dir.
2022 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 41.500.000 TL olup, 36.965.730,16 TL pay sahiplerine, 4.534.269,84 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2022 yılı toplam dağıtılacak net tutar 37.350.000 TL olup, 33.269.157,14 TL pay sahiplerine, 4.080.842,86 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldığı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.”

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) firması Faaliyeti ve Ortaklık Yapısı

Şirketin Faaliyet Konusu :
-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.
-Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli şekilde işletilmesi ile turistlerin, dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek,
-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.

Şirketin Tescil Yeri ve Tarihi :Kuşadası - 1966
BIST’te İşlem Gördüğü Pazar : Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)

* Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) nedir?
Halka açık ortaklık statüsünde bulunan, ancak payları Borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenecek Platformda işlem görmesi için oluşturulmuştur.
Paylarının Platformda işlem görmesi için başvuruda bulunacak halka açık statüdeki ortaklıklar, Borsaya yapılacak başvurudan önce, esas sözleşmelerinde işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici hüküm bulunması durumunda öncelikle Kurul nezdinde gerekli ana sözleşme değişikliklerini yerine getirirler.
Ortaklıklar, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış izahnamenin onaylanması için Kurula başvururlar. Ayrıca söz konusu ortaklıkların Borsaya yapılacak başvuru sonrasında MKK nezdinde ihraççı üye kaydının yapılması ve KAP üyelik sürecinin tamamlanması zorunludur. MKK tarafından paylarının ihraççı hesaplarında kayden oluşturulduğu yazılı olarak Borsa’ya bildirilen ve KAP Üyeliği tesis edilen ortaklıklardan, esas sözleşmesi ve izahnamesi Kurul tarafından onaylananlar, onaylı izahname, yürürlükteki ana sözleşme ile MKK nezdinde üyelik işlemlerini tamamladıklarına ilişkin bilgileri KAP’ta ilan ederler ve Platformda işlem görmek üzere Kurulca belirlenen tüm şartları yerine getirdiklerini kamuya duyururlar.
Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan ortaklıkların paylarının PÖİP’te işlem sırasının açılabilmesi için;

temettu-3-2
Ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi
10 Milyon TL’ye kadar olan ortaklıklar için sermayenin %15’ine,
10 Milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayenin % 5’ine
100 Milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayenin % 3’üne
tekabül eden tutarda payın MKK nezdinde Borsa’da işlem görebilir şekilde kayden oluşturulması gerekir.
Ortaklık payları, MKK’da kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Borsa Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, KAP’ta Borsa tarafından yapılacak duyuruyu takip eden ikinci iş günü kota alınmaksızın Platformda işleme açılır.

Borsada Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı : % 9,83

Şirketin Sermayesi : 4,2 milyon TL
Ortaklık Yapısı :
Emime Tülay Kavasoğlu : % 39,28
Ebru Kavasoğlu : % 20,60
Hürrem Arzu Çavuş : % 20,60
Diğer : % 19,52

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) firması BIST Performansı
Firmanın 6 aylık grafiği aşağıda olup, 15.05.2023 tarihli fiyatı 285,50 TL’dir.

temettu-4-2

Editör: Ece Çavuşlu