Akbank, toplamda 8.096.400.000 TL tutarında kar payını nakit olarak hissedarlarıyla paylaşacak. Genel Kurul’da, nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mart 2023 olarak teklif edildi. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 31 Mart 2023, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 3 Nisan 2023 olarak belirtildi.

Petrol Şirketi 2 İlde 8,31 Milyar TL’lik Yatırım Yapmaya Karar Verdi Petrol Şirketi 2 İlde 8,31 Milyar TL’lik Yatırım Yapmaya Karar Verdi

akbnk temettü

Akbank’ın KAP üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.024.084.405 TL.'lik net kârdan;

Ortaklarımıza 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 8.736.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %173'ü olan 8.996.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması;

Nakit kar payı ödemelerine 30.03.2023 tarihinden itibaren başlanılması,

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.343.971,49 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 873.600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi,

hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.