Ford Otomotiv Sanayi (FROTO), hissedarlarına pay başına 5,13 TL nakit temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Kasım 2022 olacak.

Yüzde 1200 Oranında Rekor Bedelsiz Kararı Yüzde 1200 Oranında Rekor Bedelsiz Kararı

Ford Otomotiv, 20 Ekim 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 30 Kasım tarihinde temettü dağıtımının gerçekleşmesi, ve pay başına 5,13 TL ödeme yapılması konusunda, toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı;

froto temettü

- Ortaklara 2.000.187.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 2.000.187.000,00 TL temettünün ve, ayrılacak 200.018.700,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 2.000.187.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 570,00 Kr (%570,00), net 513,00 Kr (%513,00) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılması;

toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.