Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 15 Eylül 2022 Perşembe günü olarak duyuruldu.

Konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası kar tutarından 1. yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 25.826.317,86TL tutarında net dağıtılabilir karın, brüt 22.000.000,00 TL'lik kısmının (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %50, ayrıca pay başına net 0,45-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %45) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması kararı alan Ceo Event Medya, hissedarlarına pay başına nakit 0,45 TL ödeme gerçekleştirecek.

CEOEM koduyla payları işlem gören şirket, 2019 yılında halka arz olup, gerçekleşecek temettü ödemesiyle, hisse temettü verimi %3,60 olup, nakit temettü dağıtma oranı %81 olarak hesaplandı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024

ceoem temettü tablo