Net dönem kârı 2.971.018.561,3 TL olarak açıklanan şirket, toplamda 2.008.125.000 TL temettü dağıtacak. Şirket Yönetim Kurulu, 6 Şubat tarihli toplantısında aldığı temettü kararını KAP üzerinden yatırımcılara şu şekilde duyurdu;

ttrak temettü

2022 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 10 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Temettü ödemesine dair detaylarsa şöyle;

300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu! 300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu!

Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 10 Mart 2023

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 13 Mart 2023

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 14 Mart 2023