Borsa İstanbul’da payları Yıldız Pazar’da işlem gören Nuh Çimento (NUHCM) hissedarlarına pay başı 4,14 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Net dönem karı 2.086.618.104 TL olarak açıklanan Nuh Çimento (NUHCM), toplamda 621.884.304 TL kar payı dağıtacak.

1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı oranı %414 olarak açıklanan NUHCM, KAP üzerinden temettü ödemesine ilişkin şu açıklamayı yaptı;

nuhcm temettü

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

2022 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 839.778.006 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmaması,

Yüzde 400 Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Açıkladı Yüzde 400 Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Açıkladı

Kâr payı ödeme tarihinin 27 Şubat 2023 olarak belirlenmesinin;

23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.