Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı

Net dönem karı 2.086.618.104 TL olarak açıklanan Nuh Çimento (NUHCM), toplamda 621.884.304 TL kar payı dağıtacak.

1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı oranı %414 olarak açıklanan NUHCM, KAP üzerinden temettü ödemesine ilişkin şu açıklamayı yaptı;

nuhcm temettü

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

2022 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 839.778.006 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmaması,

Kâr payı ödeme tarihinin 27 Şubat 2023 olarak belirlenmesinin;

23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.