Şirket Yönetim Kurulu, bugün aldığı kararla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapacağı başvurunun onaylanması durumunda, mevcut sermayesini 110 milyon liradan, iç kaynaklardan 110 milyon lira bedelsiz (%100) artırarak, 220 milyon liraya ulaştıracak.

Anatolia Tanı’nın, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bugün KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

angen bedelsiz

Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 110.000.000 TL Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle toplam 110.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında yeni ihraç edilecek, 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet (A) grubu ve 90.000.000 TL nominal değerli 90.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

iii)Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.