Dev Enerji Şirketi, Yeni Projeyle 50 Milyon Dolar Ciro Hedefliyor Dev Enerji Şirketi, Yeni Projeyle 50 Milyon Dolar Ciro Hedefliyor

Bera Holding (BERA) mevcut sermayesini 341.600.000 TL’den, yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı ile 683.200.000 TL’ye çıkarıyor.

BERA hissedarları için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24 Ocak 2023,

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 25 Ocak 2023,

Borsa’da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih ise 26 Ocak 2023 olarak belirtildi.

bera bedelsiz tarihi

Şirketin, KAP üzerinden yayınladığı açıklamada;

“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı kapsamında; 1.024.800.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, İç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 341.600.000 TL artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, 2023/3 sayılı bültende yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.01.2023' tür.” İfadelerine yer verildi.