Şirketler, #IHLGM İhlas Gayrimenkul, #IHLAS İhlas Holding, #IHYAY İhlas Yayın Holding, #IHEVA İhlas Ev Aletleri ve #IHGZT İhlas Gazetecilik oldu.

İhlas grubuna ait borsada işlem gören 5 şirketin 5’i, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamayla temettü ödememe kararı duyurdu.

Şirketlerin KAP üzerinden yaptıkları açıklamalar şöyle;

5 grup şirketi

İhlas Gayrimenkul #IHLGM

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 107.603.341,00 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 97.424.758,03TL net dönem karı mevcuttur.

Gerek mevzuat gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine bakiye tutardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına, Karar verilmiştir.

İhlas Holding #IHLAS

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 208.738.271 TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 31.688.133,92 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususunda, Genel Kurula öneride bulunulmasına, Karar verilmiştir.

İhlas Yayın Holding #IHYAY

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 31.866.935,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.045.269,92 TL net dönem karı mevcuttur.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 52.084.194,00 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 31.106.731,64 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2021 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, Karar verilmiştir.

İhlas Ev Aletleri  #IHEVA

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 91.044.699 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 44.793.019,91 TL net dönem karı mevcuttur.

Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, Karar verilmiştir.

7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri 7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri

İhlas Gazetecilik #IHGZT

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 117.224.352,00 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 26.629.776,92 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.