Borsa İstanbul Ana Pazar’da IMASM kodu ile 29 Nisan 2022 tarihi ile, İmaş Makine payları işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul’un, IMASM paylarının işlem tarihi ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde;

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 14.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 37.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. 

Halka arz edilen Şirket payları 29/04/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL/pay baz fiyat, "IMASM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Halka Arz Büyüklüğü 210 Milyon Lira Oldu

14 milyon adet payın satışı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşirken, tahsisat oranına göre %30’luk kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılmış oldu. Buna göre 4.200.000 adet pay sadece bireysel yatırımcılar arasında pay edildi.

RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar

Halka arz edilen 14.000.000 TLnominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 210.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 129.193 yatırımcıdan, halka arz edilen 14.000.000 TL nominal değerli payların 2,40 katına denk gelen 33.608.547 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.