İmaş Makina halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzda 2,40 kat talep toplanırken, 129 bin yatırımcı talepte bulundu.

3 iş günü talep toplayan İmaş Makina için 22 Nisan son gündü. Borsa İstanbul’da IMASM kodu ile halka arz eden şirketin payları için talepte bulunan yurt içi bireysel yatırımcı sayısı 129.155 olarak açıklandı.

15 TL sabit fiyatla talep toplanan halka arzda, en fazla 495 - 510 TL'lik   yatırım karşılığında 33 - 34  lot elde eden yatırımcılar, şirketin Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesini bekleyecek.

14 milyon adet payın satışı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşirken, tahsisat oranına göre %30’luk kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılmış oldu. Buna göre 4.200.000 adet pay sadece bireysel yatırımcılar arasında pay edildi.

Halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada;

maş Makina Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 20-21-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 15,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 14.000.000 TLnominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 210.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 129.193 yatırımcıdan, halka arz edilen 14.000.000 TL nominal değerli payların 2,40 katına denk gelen 33.608.547 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. İmaş Makina Sanayi A.Ş. paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

imaş makina halka arz sonuçlar

imas

Günü Tavan Fiyatta 15 Milyon Lot Alıcıyla Tamamladı Günü Tavan Fiyatta 15 Milyon Lot Alıcıyla Tamamladı

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzer dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağı taahhüt edildi.