Payları Borsa İstanbul’da işlem gören İttifak Holding iştiraki İmaş Makina, halka arz edecek. Halka arz, taslak izahnameye göre talep toplama süreci 3 gün olup, eşit dağıtım yöntemi uygulanarak yapılacak.

Mevcut sermayesi 30.000.000 TL olan İmaş Makina Sanayi, 7.000.000 TL bedelli sermaye artırımı ile sermayesini 37.000.000 TL’ye çıkaracak. Gerçekleşecek olan halka arzda ise toplamda 14.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.

Halka arzda satış, A1 Capital liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı 15,00 TL

A1 Capital Halka Arz Edecek A1 Capital Halka Arz Edecek

Halka arz tarihi ise henüz açıklanmadı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı’ya 4.200.000 Adet Pay Satışı

Halka arz edilecek olan toplam 14.000.000 adet payın tahsisat oranları, taslak izahnameye göre şu şekilde belirlendi;

4.200.000 TL nominal değerdeki kısmı (%30) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

7.000.000 TL nominal değerdeki kısmı (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

2.800.000 TL nominal değerdeki kısmı (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek.

 Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası oluşacak 30.400.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı %23,03 olurken, halka arz sonrası oluşacak 37.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı %18,92 olacak.

İmaş Makine’nin halka arz öncesinde ve halka arz sonrasında ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır;

imaş halka arz sonrası

Şirket Tarafından Verilan Taahhütler

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzer dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağı taahhüt edildi.