Mevcut sermayesi 138.100.000 TL olan şirket, %65,09775 kâr payından bedelsiz pay alma oranı ile 228.000.000 TL sermayeye ulaşacak.

Tarihle ilgili yapılan açıklamada, “Şirket'imiz sermayesinin 138.100.000 TL'den 228.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 89.900.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 02.08.2022 olarak belirlenmiştir.” İfadeleri yer aldı.

03.08.2022  Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

04.08.2022  Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

24 Nisan Şirketlerden Önemli Gelişmeler 24 Nisan Şirketlerden Önemli Gelişmeler

info bedelsiz tablo