İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL ’den 2 milyar TL ’ye yükseltilmesine karar verdiği açıklandı.

14 Hissenin Tedbir Kısıtlaması Kalkıyor 14 Hissenin Tedbir Kısıtlaması Kalkıyor

İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolduğu için Şirketin kayıtlı tavanı 2022 ile 2026 yıllar arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL 'dan 2.000.000.000 TL 'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketin Mevcu Sermaye Durumu

İttifak Holding kayıtlı sermayesi 600.000.000TL olup 1 TL itibari değerde 600.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Holdingin çıkarılmış sermayesi 384.000.000 'TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerde 384.000.000 adet hisseye ayrılmış olup payların 20.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 364.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları için geçerlidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için payları oranında A grubu pay sahipleri için A grubu pay; B Grubu pay sahipleri için de B grubu pay çıkarılır. Yeni pay çıkarılırken A grubu paylar ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.