İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. şirketine bağlı olan ''İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'' şirketi bugün KAP'a yaptığı açıklama ile halka arz olacağını yatırımcıları ile paylaştı. 

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.  şirketinin İzdemir Enerji şirketinde yüzde 85,44 oranla bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Borsada şirketlerin halka arz başvuruları art arda devam ederken İzdemir Enerji de halka arz hazırlığında olduklarını yatırımcısı ile paylaştı.

Borsa İstanbul’da #IZDMC kodu ile işlem gören İzdemir Çelik, iştiraki olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim halka arzı geçtiğimiz aylarda açıklanmış ancak ertelenmişti. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama ile şirketin halka arzına yönelik çalışmaların başlandığı ve başvurunun yapıldığı duyuruldu.

İzdemir Enerji’nin Halka Arzına İlişkin İzahname Açıklaması

İzdemir Enerji tarafından SPK' ya başvurulan ve açıklanan taslak izahnamede şirket; 

“Şirketimizin %85,44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. paylarının halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanmasını teminen 01.12.2022 tarihinde yapılan başvurunun 28/03/2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında onaylandığı açıklanmıştı.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının halka arzı kapsamında kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beher değeri 1,00 TL olan 75.000.000 adet payın sermaye artırımı, 40.100.000 adet payın ise mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzı olmak üzere toplam 115.100.000 adet payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Halka arz işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım raporunun yer aldığı başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak 14.04.2023 (Bugün) tarihinde teslim edilmiştir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Arzı Onaylandı Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Arzı Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım raporu İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin www.izdemirenerji.com ve lider aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayınlanacaktır.

Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır.”  açıklamalarında bulundu.

izdemir-enerji

İzdemir Enerji Faaliyeti Nedir ?

Elektrik üretimine olan talep, ülkemizin gelişip kalkınmasını sağlayan her yeni sanayi tesisi ve her bir yeni kullanıcı ile hızla artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin kesintisiz olarak sağlanmasını güvence altına alabilmek için yeni ve modern enerji santralleri kurulması gerekmektedir.

Ülkemiz elektrik açığının azalmasında önemli bir rol oynayacağı ve ülkemiz ekonomisine katkısı olacağı inancıyla İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa’da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti’nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir.