Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı

Kardemir Karabük Demir Yönetim Kurulu, bugün (3 Mart) gerçekleştirilen toplantıda kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin alınan kararı, KAP üzerinden şöyle açıkladı;

2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtımının Haziran 2023 ve Kasım 2023 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususları 3 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

kardemir temettü

KRDMA

1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

KRDMB

1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

KRDMD

1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL