KAP’a yapılan açıklamada, net dönem karı 705.019.197 TL olarak görülen Kartonsan Karton, 1 TL nominal değerli pay için ödenecek nakit temettü tutarı, 1,65 TL olarak belirtildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gerçekleştirilen açıklamada;

kartn temettü

Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih teklif edilen 5 Nisan 2023

1 hisseye emir paketi tedbiri geldi! 1 hisseye emir paketi tedbiri geldi!

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 6 Nisan 2023

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 7 Nisan 2023 olacak.

1- Ortaklığın net dönem kârı 705.466.741 TL (821.987.766-116.521.025) olup, bu tutarın 447.544 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 705.019.197 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

2-Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.