Yönetim Kurulu Karar Tarihi

06.01.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

1.087.500.000

Mevcut Sermaye (TL)

652.500.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

1.076.625.000

Şirket %65 oranında Rüçhan hakkı kullanılacağını belirtmişti.Borsada işlem gören tipteki payların hak sahipleri 16 Martta belirlenecek ve Yeni paylar da pay sahiplerinin hesaplarına 17 Martta girecek denilmişti.

SPK Başvuru Tarihi

11.01.2023

SPK Başvuru Sonucu

Onay

SPK Onay Tarihi

09.03.2023

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ödeme Tarihi

17.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi

16.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Şirket, 15.03.2023 – 29.03.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle, 1.087.500.000TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 424.125.000TL

tutarında (%65 bedelli) artırılarak 1.076.625.000TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 424.125.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları kullandı.

Rüçhan hakkının kullanımına 15 Martta başlanmış olup, hakkın kullanım süresi 29 Mart’ta sona ermişti.

katmerciler-sermaye

Rüçhan haklarının kullanılmasının ardından, kalan 5.277.180,163TL nominal değerli paylar da 03 – 04 Nisan 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 03.04.2023 tarihi itibariyle tamamlandı.

YENİ PAY ALMA HAKKI NAKDEN KULLANILDI

Artırılan 424.125.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

15-29 Mart 2023 arasındaki 15 günlük sürede yeni pay alma hakları 418,8 milyonTL nakden kullanıldı.

Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler

SAĞLANAN FON TUTARI 452,5 MİLYON TL

Kalan paylar da 03.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 6,7 milyon TL olmak üzere toplamda 425.550.108,55TL fon sağlanmıştır.

KATMERCİLER’İN SERMAYESİ 1 MİLYON TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Nakit olarak artırılan 424.125.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 1.076.625.000 TL'ye yükselmiş oldu.

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna da başvuru yapılacağı öğrenildi.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN FİRMASININ ORTAKLIK YAPISI / FAALİYETİ NEDİR?

Kuruluş tarihi             :1985

Merkezi                      : Atatürk OSB - Çiğli /İzmir

Faaliyet Konusu         : Her türlü araç üstü ekipman ve savunma sanayiine yönelik zırhlı araç üretimi    

BİST’teki Pazar         : Ana Pazar

Halka Arzı                  :  Kasım 2010

katmerciler-sermaye-2

Firmanın Ortaklık Yapısı:

İsmail Katmerci         :%   9,26

Diğer                          : %90,74

katmerciler-sermaye-3

Halka Açıklık Oranı: %79,84

katmerciler-sermaye-4

Editör: Ece Çavuşlu