Çıkarılmış sermayesi, 600 milyon liradan 706 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 106 milyon TL nominal değerli payların halka arzı için, Kayseri Şeker Fabrikası, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Sermaye artışı sonucu çıkarılacak payların mevcut sermayeye oranı %17,67 olup, sermaye artışı sonucunda sermayeye oranı %15,01 olacak.

kayseri şeker fabrikası

Halka arz,, Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit fiyatla talep toplama” ve “En iyi gayret” aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

KAYSE koduyla talep toplayacak olan Kayseri Şeker Fabrikası halka arzında, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a payların tahsisatı yapılacak. Yurt İçi Bireysel yatırımcılara belirlenen konsorsiyum üyelerinden talep gönderme işlemi sağlanırken, Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar yalnızca Gedik Yatırım üzerinden taleplerini iletebilecek.

Kayseri Şeker Fabrikası’nın halka arz sonrası, payların KAYSE koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Halka Arz Gerekçesi ve Gelirlerin Kullanım Yerleri

Şirket, şeker ve yan sektörlerinde verimliliği artırmak, kısa ve orta vadede karlılığını maksimize edecek yatırımlar yapma hedefinde. Diğer yandan, yıllar içerisinde itfa sürelerini tamamlamış makineleri, yeni ve otomasyonu yüksek makineler ile değiştirerek daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretim sağlayarak, şeker sektöründe ve şeker imalatında lider kuruluş olmayı amaçlıyor.

Gelirin %10 - %15’i AR – GE Faaliyetlerinde Kullanılacak

Kayseri Şeker Fabrikası, halka arz gelirlerinin %10’u ile %15’i bandı arasında AR_GE faaliyetlerinde kullanmayı planlıyor.

kayseri şeker ar ge

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak

Şeker Pancarı Tohumu Islahı Projesi: Türkiye'de şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, ülke şeker ihtiyacını dışa bağımlı hale gelmeden tamamen ülke içinde gerçekleştirebilmek, toprak ve iklim şartlarına en uygun çeşidi geliştirerek verim ve kalite anlamında Avrupa'daki standartları yakalamak amacıyla yerli ve milli tohum geliştirilmesi için Şirket tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

İthal İkamesi Gıda Katkı Maddeleri Üretimi: Şirket'in Ar-Ge merkezinde ("Ar-Ge Merkezi") özellikle gıda sanayisinde sıklıkla kullanılan ve giderek talebi artan, Türkiye'de üretimi bulunmayan ve ihtiyacın ithalat yoluyla sağlandığı katkı maddelerinin üretimlerine yönelik pilot ölçekte üretimler gerçekleştirilmiş ve know-how kazanılmıştır. Bu ürünlerin büyük ölçekte üretimi için yatırım yapılması, ithalatın önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu gıda maddeleri;

-          Pektin üretimi,

-          Hindiba bitkisinden inülin üretimi,

-          Biyogaz üretim tesisi,

-          Kimyasal olmayan tarımsal ilaç,

-          Organomineral gübre

Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali Yatırımı; Halka arz gelirlerinin %15’i ile %20’si bandı arasında, güneş enerji santrali yapımında harcanmasında kullanılması planlanıyor.

Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları; Halka arz gelirlerinin %20’si ile %25’i bandı arasında modernizasyon harcamalarında kullanılması planlanıyor.