Halka arzda satış, Halk Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşecek.

kızılay içecek

Kızılay İçecek

Kızılay İçecek; güçlü kurumsal yapısı, ileri teknolojiye sahip fabrikaları, sürekli kalite anlayışı, Ar-Ge çalışmaları ve yaptığı yeni yatırımlarla içecek sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır.

 Kızılay İçecek; üretim kalitesinden ve doğallığından asla ödün vermeden Afyonkarahisar ve Erzincan kaynaklarından elde ettiği bu muhteşem mineral kaynağını 17 farklı lezzette tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Ürün çeşitleri: Sade Maden Suyu, Doğal Aromalı Maden Suyu, Meyveli Maden Suyu, maden suyundan üretilen Gazoz ve Limonatadır.

Halka Arz Detayları

Şirketin taslak izahname bilgileriyle, halka arza ilişkin detaylar şöyle açıklandı;

Satışa sunulacak pay miktarı; 9.000.000

Dağıtım Şekli; Eşit dağıtım yöntemiyle

Tahsisat Oranı; Açıklanmadı

Fiyat istikrarı işlemleri; Planlanııyor.

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

Halka Arz Gerekçesi ve Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirket sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Ortak satışı ile halka arz olunacak mevcut payların satışından Şirket bir gelir elde etmeyecektir.

İhraç edilecek yeni paylar neticesinde Şirket tarafından elde edilecek fon, ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme, yeni yatırımların ve kapasite artışlarının finansmanı amacı için kullanılacak.

İşletme Sermayesi: Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket; 2021 yılında yaşanan, işletme sermayesine ilişkin harcamaların büyük bir kısmını oluşturan şişe arz sıkıntısını bertaraf edebilmek amacıyla özellikle satışların azaldığı kış sezonunda şişe tedariki sağlanması ve planladığı kapasite artışı neticesinde artan iş hacmi ile büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması kapsamında halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %10'Iuk kısmını bu doğrultuda kullanmayı hedeflemektedir.

Kısa vadeli borçların kapatılması: 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 14.02.2022 tarihi itibarıyla Şirket satışları %1 KDV oranı ile yapılmış 2022 yılında KDV iade alacağı yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu sebeple kısa vadeli borçların ödenmesi noktasında nakit sıkıntısı yaşanmıştır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %15'i kısa vadeli borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

Kapasite artışı ve yeni yatınınlar ile organik büyüme: Şirket'in Erzincan Şubesi'nde hali hazırda devam eden 2 adet cam hattı ile tunel pastor, konveyör ve şuruphane yatırımı bulunmaktadır. Ayrıca 2023 yılında Erzincan'da yapılması planlanan 15 bin metrekare depo yatırımı ile yine 2023 ve daha sonraki dönemlerde 2 adet pet hattı ve 1 adet şişe hattı ile Afyon Şubesi'nde 10.000 metrekare depo ve cam hattı yatırımı bulunmaktadır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %50'sinin hedeflenen organik büyümenin sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kızılay Girişim Sermayesi Yatırım Fonu: Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") bünyesinde Şişelenmiş ve Paketlenmiş Su üretimi yapılarak ulusal bir 'Kızılay Su" markası oluşturulması hedeflenmektedir. Bahse konu GSYF'nin tek yatırımı bu kapsamda olacaktır. Bu amaçla halihazırda faaliyet gösteren GSYF, geçtiğimiz yıllarda içerisinde su kaynağı olan bir Şirketin %100 hissesini almıştır. GSYF, satın almış olduğu Şirkete 2023 yılı itibarıyla yatırımlara başlayacak ve olası yeni şirket satın almalarını değerlendirecektir. Kızılay içecek A.Ş. bu yatırımda yer almak amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %25'i ile GSYF'den fon payı almayı hedeflemektedir.